พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง Thai Amulets บี พระเครื่อง

บทความ

อรรถาธิบาย พระขุนแผนทรงพิมพ์ใหญ่ พรายแม่พุ่มพวง

05-09-2560 11:14:42น.
พระขุนแผนทรงพิมพ์ใหญ่มีลักษณะพุทธศิลป์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใต้ฐานเป็นดอกบัวบานสะพรั่ง 5 ดอกเปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จึงเป็นที่มาของคำว่านะโมพุทธายะ

นะ คือพระกกุสันโธ
โม คือพระโกนาคมโน
พุท คือพระกัสสะโป
ธา คือพระโคตมโม
ยะ คือพระศรีอริยเมตไตรโยพุทธเจ้า

ส่วนทรงพิมพ์ของพระขุนแผนเป็นพระพุทธนั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ส่วนมือขวามีเป็นรูปมีลักษณะหอยสังข์โภคทรัพย์ สังฆาฏิสั้น นุ่งผ้าคลุมเกือบถึงข้อเท้าเล็กน้อย
มีกุมารทองกวักทรัพย์อยู่ทั้ง 2 ข้างขององค์พระที่อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ยอดสูงของเปลวไฟมีกลีบดอกบัว 3 ดอกแทนความหมายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ส่วนเสาของซุ้มเรือนแก้วทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายคทา แทนการปกป้องและป้องกันศาสตราวุธตลอดจนภัยอันตรายทั้งปวง พระเกศเป็นลักษณะบัวตูมสูงชัดเจนยอดเกศเกือบถึงซุ้มเล็กน้อย โดยรวมพระรูปเป็นทรงอวบอิ่มเสมือนเทพบุตรที่สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์และบารมี

ส่วนด้านหลังของพิมพ์พระขุนแผนทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ทุกองค์มีโค้ดกดลงเนื้อ ประทับอักษรย่อ "ผ" มีรัศมีเจิดจรัส ทุกองค์ที่มีตะกรุด จะมีภาษาขอมจารไว้ว่า "นะ ชา ลิ ติ" หรือหัวใจพระสีวลี ซึ่งมีความหมายดังนี้
นะ หมายถึงความนอบน้อมมีสัมมาคารวะ
ชา หมายถึงการขวนขวายเรื่องการงาน
ลิ หมายถึง ไม่นอนมากไม่นอนดึก ไม่ตื่นสาย
ติ หมายถึงว่าโดยรวมทั้งหมด
นะชาลีติ ชาลิตินะ ลิตินะชา ตินะชาลี โดยคาถาหัวใจพระฉิมพลีนี้เป็นคาถาเด่นในเรื่องเมตตามหานิยม นิยมนำเอามาใช้เสกแป้งหรือน้ำมันเพื่อใช้ทาหน้าทาตามร่างกาย เพื่อให้คนที่เห็นเรารักเรา
เมื่อนำลงมาประทับลงบนแผ่นตะกรุดนี้แล้วก็จะทำให้ผู้ที่บูชาพระขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงมีแต่โชคลาภ ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครทัก มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เป็นที่รักเอ็นดูต่อผู้หลักผู้ใหญ่

ส่วนด้านบนของด้านหลังพระขุนแผนเป็นอักษรไทย "ผึ้ง พา รวย"
ตรงกลางเป็นอักษรภาษาขอมเขียนว่า "สุ นะ โม โล" หรือหัวใจพระขุนแผน ถือเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ใช้ภาวนาทุกวันแล้วหมั่นทำบุญกุศลอุทิศให้เทพเทวดา จะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา เป็นเมตตามหานิยมประเสริฐสุ
ด้านล่างอักษรไทย "พรายแม่พุ่มพวง วัดทับกระดาน"

ด้านหน้า

1. ใต้ฐานเป็นดอกบัวบานสะพรั่ง 5 ดอกเปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จึงเป็นที่มาของคำว่านะโมพุทธายะ นะ คือพระกกุสันโธ โม คือพระโกนาคมโน พุทธ คือพระกัสสะโป ธา คือพระโคตมโม ยะ คือพระศรีอริยเมตไตรโยพุทธเจ้า

2. มีกุมารทองกวักทรัพย์อยู่ทั้ง 2 ข้างขององค์พระที่อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว

3. ยอดสูงของเปลวไฟมีกลีบดอกบัว 3 ดอกแทนความหมายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

4. ส่วนเสาของซุ้มเรือนแก้วทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายคทา แทนการปกป้องและป้องกันศาสตราวุธตลอดจนภัยอันตรายทั้งปวง

ด้านหลัง

1. อักษรไทย "ผึ้ง พา รวย"

2. แถวบนโค้งขึ้น อักษรภาษาขอม 4 ตัว เขียนว่า "สุ นะ โม โล" หรือหัวใจพระขุนแผน
แถวล่างโค้งลง อักษรภาษาขอม 4 ตัว เขียนว่า "นะ ชา ลิ ติ" หรือหัวใจพระสีวลี
3. ตะกรุด จะมีภาษาขอมจารไว้ว่า "นะ ชา ลิ ติ" หรือหัวใจพระสีวลี

4. ประทับอักษรย่อ "พ" มีรัศมีเจิดจรัส

5. อักษรไทย "พรายแม่พุ่มพวง วัดทับกระดาน"

บี พระเครื่อง จัดทำ โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่
1 ก.ค. 2558

http://www.myamulet.com/