พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง Thai Amulets บี พระเครื่อง

บทความ

Phra Yod Thong

05-09-2560 11:14:42น.

พระยอดธงภาคภาษาอังกฤษ "Phra Yod Thong Ayutthaya" or "Phra Yod Thong U Thong".

    They are made for putting on the top of Ancient battle flag. When the war has begun they will bring the flag along to lead the troops.

Sometimes called the flag "Thong shai Chalermpol" Because the Period of Ancient war in Thailand takes so long long time, can say that war happens all the time(No Peace). So in the short peaceful moment, they must make merit and make lots of Amulets included some of Phra Yod Thong.

Actually Phra Yod Thong has many shape and size and came from different period. The Bigger one should be the one they put on Main flag or Royal flag (height 5-6 c.m.) This one was rare. The smaller one, they put on the Normal troops Flag, and some they just put in the Pagoda or Jetiya, never use in battle.

Very famous Phra Yod Thong (founded in Pagoda) came from Wat Bang Kaja, Chanthaburi province. Made in King Taksin Maharaja Period. Made of Chin Nguen(Lead+Thungstain) and the other one came from Wat Kai Tea, Ayutthaya province(Made of 1. Gold 2. Silver, 3. Bronze+Gold) and 4. Chin Nguen.

There's also some more of Phra Yod Thongs that don't know where they came from, they just identified by Art (Sukhothai, U Thong, Ayutthaya).

The price depend on the material. Gold and precious metal were rare and expensive. Lead+Thungstain have a lot and cheaper.


 *keyword

Thong(with short accent) = a Flag

U Thong(with longer accent) = an ancient metropolis Located on Ayutthaya province 400-600 years ago.

Ayutthaya = an ancient metropolis before Bangkok. 200-400 year ago. Now just a normal old province.

Chin Nguen= Mixed metal, Lead+Tungstain+Quick silver Thongshai Chalermpol = Royal Battle flag