พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง Thai Amulets บี พระเครื่อง

บทความ

เหล็กไหลกับอิทธิปาฏิหาริย์, อ.ชุม ไชยคีรี

05-09-2560 11:14:42น.

 
 
 
 
 
 
 

 
จากบทความของท่านอาจารย์ ชุม ไชยคีรี ได้เคยเขียนไว้ว่า

"พระฤาษีปลัยโกฎ ได้พรรณนาไว้ในพระคัมภีร์โบราณว่า หากผู้ใดพบเหล็กไหลแม้แต่เท่าเมล็ดข้าวโพด หรือเท่าเมล็ดพริกไทย ก็นับได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญญาอภินิหาร เพราะเป็นธาตุนิพพพานของธาตุทั้งหลาย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน และเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง

ดังนั้นคุณค่าอันนับเป็นเอนกประการของเหล็กไหลนั้น จึงทำให้มนุษย์เรารู้สืบทอดติดต่อกันมาแต่ครั้งบรรพกาลแล้ว ต่างก็ได้พยายามสืบเสาะหา
มาไว้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ด้วยเหตุที่เป็นธาตุสูงสุดของธาตุทั้งปวง เหล็กไหลจึงมักจะซ่อนหลบเร้นตนเองไม่ให้มนุษย์ได้เจอะเจอง่ายๆนัก เว้นแต่จะเป็นผู้มีบุญญาอภินิหารได้เจอะเจอโดยบังเอิญ
หรือเป็นผู้ที่ทรงวิทยาคมแรงกล้าเท่านั้นจึงจะนำเหล็กไหลมาไว้บูชาแก่ตนเองได้

บุราณจารย์แต่ครั้งก่อนท่านกล่าวไว้หากจะให้เกิดประโยชน์แก่ตนไซร้ ท่านให้เอาเหล็กไหลเท่าเมล็ดข้าวโพด หรือ เท่าเมล็ดพริกไทย อมไว้ในปากแล้วกลืนน้ำลายตนเองเป็นประจำทุกวัน ทำพิธีใช้อาคมเรียกเข้าไว้ในตัว ร่างกายจะคงทนแก่ปืนผาหน้าไม้ กฤช หอกทองแดง ขวากหนาม สัตว์ร้ายที่มีเขี้ยวงาและมีแรงฟัดขยี้ อาจต่อสู้กับคนหมู่มากและมีแรงมาก แม้จับตัวเราก็ไม่ติด แหวกวงล้อมและกรงขังขื่อคาไปได้ ทั้งเป็นยาอายุวัฒนะทำให้อายุยืน 

อนึ่ง ท่านให้เอาเหล็กไหลเท่าเมล็ดข้าวโพด แช่น้ำผึ้งรวงกินเป็นประจำทุกเช้าเย็นจนครบ 7 วัน คงเนื้อคงหนัง 3 เดือนคงกระดูก คงถึงลูกที่เกิดมา 1 ปี หมดโรคภัยนานา 3 ปี เกิดปัญญาเรียนรู้
ธรรมจบพระไตรปิฎก 7 ปี กายเบาดังสำลี หมดกิเลส (คัดจากสมุดข่อย 1,000 กว่าปี)

อาจารย์ชุม ไชยคีรี ได้ค้นพบเหล็กไหลในป่าลึกทางภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อประมาณปี 2509 ทำพิธีตัดเหล็กไหลออกเป็นชิ้น
เล็กเท่าเมล็ดพริกไทยถึงเมล็ดมะขามแห้ง ออกแจกจ่ายให้คณะศิษย์ทำหัวแหวนไว้เป็นเครื่องรางป้องกันตัว ส่วนหนึ่งฝังไว้หลังพระเนื้อว่านยา 500 กว่าชนิด ทรงขุนแผนออกศึก ทรงรูปอาจารย์วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง ฯลฯ"

จากภาพล่างสุด 2 ภาพ อาจารย์ ชุม ไชยคีรี กำลังทำพิธีใช้วิทยาคมฝังเหล็กไหลให้กับศิษย์โดยไม่ต้องผ่าแต่อย่างใด ใช้เป็นเครื่องรางของขลังป้องกันภยันอันตรายจากคมศาสตราวุธทั้งปวง ติดอยู่กับตัวตราบจนสิ้นอายุขัย


                                                                   วิธีใช้เหล็กไหล


เหล็กไหลเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ มีฤทธิ์มีอานุภาพอยู่ในตัว แต่มีเทวดารักษา เวลาใช้ออกชื่อปู่เจ้าเขาเขียว และพระฤาษีปลัยโกฎ

ทำการปลุกเศกเพิ่มฤทธิ์ด้วยพระอักขระ 16 "นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง" 16 จบ

แช่น้ำผึ้งรวงกินแก้โรคทุกชนิด ทำให้มีกำลังอายุยืน ฝังไว้ในตัว และนำติดตัวกันปืนทุกชนิด เป็นคงกระพัน มี
อำนาจ มีกำลัง ปู่เจ้าฯไม่โปรดบุคคลไม่เชื่อและนำไปทดลองทำเป็นเล่น

12 ต.ค.2552