พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง Thai Amulets บี พระเครื่อง

-`o่‘- ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่มาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา..-`o่‘- Hello friends, currently the LINE application has blocked international viewing Voom(Timeline post), so please use the WeChat service, my ID thaiamulet999.

   เว็ปของเราขอนำเสนอประวัติและเกียรติคุณของพระพิมพ์พระเครื่อง รวมถึงประวัติคณาจารย์ ที่เป็นที่ศรัทธานับถือ  รวมทั้งแนะนำแนวทางการศึกษาพิจารณาตามความรู้ความสามารถครับ สำหรับการเลือกชมพระในเว็ป ให้ท่านเลือกจากหมวดหมู่ทางขวามือ และหากต้องการสอบถามให้ดูรหัสสินค้าที่เป็นเลขหกหลักมาด้วย จะง่ายแก่การเช็คข้อมูลหรือสถานะครับ อนึ่ง รายการสินค้าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 หรือมีรหัสต่ำกว่า 016000 หรือเก่ากว่า จะเป็นรายการขายเก่าที่หมดสต๊อกไปแล้ว แนะนำให้ลูกค้าดูจากหน้าแรก หรือหน้าสินค้ารวมทุกหมวดหมู่จะอัพเดทกว่า โดยเฉพาะที่มีราคาแจ้งไว้ครับ เรียนไว้ตรงนี้เนื่้องจากปัจจุบันไม่มีเวลาดูแลเว็ปเท่าที่ควรแล้ว แต่ถ้าหากท่านมีความต้องการหาสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกัน สามารถสั่งให้หาได้เช่นกันครับ

ร้าน บี พระเครื่อง www.myamulet.com แห่งนี้ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ 11 ม.ค.2547 ปัจจุบันได้มีผู้นำเอาชื่อเหล่านี้ไปใช้ตามเว็ปไซต์ต่างๆ เป็น user name ก็ดี เป็นชื่อ Web page หรือ Facebook ก็ดี พิมพ์ตัวสะกดเว้นวรรคเหมือนกันหรือมีความคล้ายคลึงกัน พ้องเสียง และอื่นๆ เหล่านี้ทางร้านขอชี้แจงว่า มิได้มีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเสนอขายสินค้า หรือความรับประกันในตัวสินค้า ทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ลูกค้่าเคลมให้ถูกเจ้า เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีทราบ และจัดเก็บภาษีแต่ละร้านแต่ละบุคคล ตามชื่อเจ้าของ แยกกันไปให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับ จะได้มีรายได้เข้าประเทศเยอะๆ

ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาหาความรู้ในพระเครื่อง อ.ชุม ไชยคีรีไปกับเราทาง Facebook คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้ากลุ่ม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค.2558 ที่ผ่านมา ผมได้ลองนำเอาพระในร้านและที่เก็บสะสมไว้ส่งประกวดในงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ จัด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ส่งในนาม บี พระเครื่อง โดยติดรางวัล 49 รายการ เป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 11 รายการ พระบูชาโต๊ะ 3 75 กำแพงคืบ ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2, 3 และ 4 92 รูปบูชา อ.ชุม เรซิ่น ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 3 พัทลุง 3 โต๊ะ 10 317 คงไชยชุม ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2, 3 และ 4 318 ปิดตานอโม ลพ.คง ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1, 2, 3 และ 4 319 อ.ทองเฒ่า ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 321 พุทธนิมิต ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 3 322 ปรกเทพนิมิตร ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 323 กลีบบัวเทพนิมิตร ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 และ 4 พัทลุง 5 โต๊ะ 12 402 เหรียญปรกเทพนิมิตร 2499 ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 อ.ชุม โต๊ะ 16 527 ยอดขุนพล ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 528 ขุนแผนใหญ 1 โค้ด ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 3 529 ขุนแผนใหญ 2 โค้ด ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 3 530 ขุนแผนใหญ่ 3 โค้ด ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 531 ขุนแผนใหญ่ หลังไม่มีโค้ด-จาร ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1, 3 และ 4 532 ขุนแผนเล็ก ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 4 533 ชินราชใหญ่ ไม่ติดรางวัล 534 ชินราชเล็ก ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 4 535 นางตรา ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 536 สมเด็จ แบบมีโค้ด ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 537 สมเด็จ หลังเรียบ-จาร ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 538 ธรรมราช ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1, 2, 3 และ 4 539 ไม่จำกัดพิมพ์ 2497 ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 540 เหรียญศรีวิชัย ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ยะลา โต๊ะ 31 1068 พระปางสะดุ้งกลับวัดหลักห้า ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ 3 ภูเก็ต โต๊ะ 41 1418 ขุนแผนลป.สุภา ใหญ่ ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 4 1419 ขุนแผนลป.สุภา เล็ก ติดรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1420 พระรอด ติดรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1

ใน งานประกวดที่ Central Plaza สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ผลงานของร้านโดยส่งประกวดในนาม บี พระเครื่อง ผลปรากฏว่า ขุนแผน อ.ชุม ปี 2497 ได้อันดับที่ 4 พระนาคปรกเทพนิมิตรได้อันดับที่ 1, 2, 3, 4 เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก อ.ชุม ไชยคีรี ได้อันดับที่ 1, 2, 3 ส่วนชุดของหลวงปู่สุภา โต๊ะจังหวัดูเก็ต ได้รางวัลรวมโต๊ะด้วยครับ ขุนแผนเสด็จกลับพิมพ์ใหญ่ได้อันดับ 1, 2 และ 3 ขุนแผนเสด็จกลับพิมพ์เล็กได้ที่ 1, 2, 3 และ 4 รูปเหมือนหลวงปู่สุภา ได้อันดับ 1, 2, 3 ครับ

ในงานประกวดศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ผลงานของร้านโดยการนำเอาพระมีอยู่ไปส่งประกวดในนาม www.myamulet.com ผลปรากฏว่า ขุนแผน อ.ชุม ปี 2497 ได้อันดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ส่วนชุดของหลวงปู่สุภา ขุนแผนเสด็จกลับใหญ่ได้อันดับ 2 และ 3 ขุนแผนเสด็จกลับพิมพ์เล็กได้ที่ 3 และ 4 พระรอดเสด็จกลับ ได้อันดับ 2, 3 และ 4 ครับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 2557 ที่ผ่านมา ในงานประกวดจัดขึ้นที่พันธ์ุทิพย์ฮอลล์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน) จัดโดย กรรมการบริหารสมาคมฯ เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

โต๊ะที่ 55 พระภาคใต้ยอดนิยมชุดที่ 2 รายการที่ 1981 พระท่าเรือ อ.ชุม ไชยคีรี 2497 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และ 4

รายการที่ 1982 พระขุนแผน อ.ชุม ไชยคีรี 2497 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และ 4 ครับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผมได้นำเอาพระเครื่องชุด อ.ชุม ไชยคีรี ไปส่งในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญพระคณาจารย์ ณ ห้องโถง อาคาร 9 บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ จัดโดย ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ทีโอที

ผลคือ โต๊ะ 68 พระภาคใต้ยอดนิยม ชุดที่ 2

รายการที่ 2440 พระผงพิมพ์ท่าเรือ-นางตรา อ.ชุม ไชยคีรี ปี 2497 ติดรางวัลที่ 1 และ ที่ 2 ครับ

และรายการที่ 2441 พระขุนแผน อ.ชุม ไชยคีรี ปี 2497 ติดรางวัลที่ 1 และ ที่ 2 ครับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ผมได้นำเอาพระเครื่องชุด อ.ชุม ไชยคีรี-หลวงปู่สุภา ที่สะสมไว้ ไปส่งในงานมหกรรมการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้ผลดังนี้ครับ 

พระขุนแผน อ.ชุม 2497 ติดรางวัลที่ 1-2-3 (*พอรับใบประกาศ ที่ 1 กลับกลายเป็นที่ 4)

พระขุนแผนหลวงปู่สุภา 2506 พิมพใหญ่ ติดรางวัลที่ 3-4 

พระขุนแผนหลวงปู่สุภา 2506 พิมพ์เล็ก ติดรางวัลที่ 3
พระรอดหลวงปู่สุภา 2506 ติดรางวัลที่ 1-2-3-4
สำหรับงานไบเทค ถือเป็นงานขนาดใหญ่ยักษ์งานหนึ่ง ที่มีนักนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชา นำพระมาส่งประกวดมาก และพื้นที่ในการวางแผงจรยุทธ์ ก็กว้างขวางมาก กว่าจะเดินครบจะปวดขาหมดแรงกันเสียก่อน เป็นงานหนึ่งสนุก ได้ของ จนที่หลายๆท่านไม่ยอมพลาดครับ จัดอีกก็มากันอีกครับ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผมได้นำเอาพระเครื่องอ.ชุมในร้านไปส่งในงานประกวดพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ท้องถิ่น(งานประกวดย่อย) ที่จัดขึ้น ณ ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ ชั้น1ได้ผลดังนี้ครับ 

พระขุนแผน อ.ชุม 2497 ติดรางวัลที่ 1-2-3-4 

เหรียญรุ่นแรก อ.ชุม ไชยคีรี 2517 ติดรางวัลที่ 1-2-3

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง วัดบ้านสวน 2516 ติดรางวัลที่ 2

+งานนี้เท่าที่สังเกต มีเหรียญ อ.ชุม ปลอม รุ่นที่กำลังฮิตและขายดีมากในเว็ป โดยสายตรงและสายอ้อม มาส่งประกวดในงานด้วยจำนวนหนึ่ง แต่ถูกคณะกรรมการคัดออกตั้งแต่นาทีแรกๆที่เอาตู้มาวาง แสดงว่าคณะกรรมการสามารถจำแนกเหรียญปลอมออกได้ ก็น่าดีใจกับวงการ และขอบอกว่าใครที่ยังมักง่ายเล่นหาของปลอม(ซึ่งราคาไม่ใช่ถูก) อีกหน่อยความจริงต้องปรากฏ ส่วนท่านที่เชื่อพวกทีมงานพวกนี้และเก็บไว้เยอะๆด้วยหวังว่าจะเป็นสมบัติตอนแก่ เงินท่านจะสูญเปล่าอย่างแน่นอนครับ!!!

งานประกวดของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาภาคใต้ เขต 1-2-3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี  ผมลองส่งพระของ อ.ชุม ไชยคีรี ที่สะสมไว้ลงประกวดในนาม บี พระเครื่อง งานนี้คนส่งพระสวยๆพิเศษๆกันมาก เรียกว่าเห็นหน้ากันแล้วแต่ละคน ต้องคิดว่าแทบไม่มีที่ยืนแท่นกันเลยทีเดียว แต่ก็พอจะเหลือให้ผมติดรางวัลบ้าง 6 รายการดังนี้ครับ

พระยอดขุนพล อ.ชุม ไชยคีรี 2497 ติดรางวัลที่ 1

พระขุนแผน อ.ชุม ไชยคีรี 2497 ติดรางวัลที่ 1 

พระขุนแผนหลวงปู่สุภา 2506 พิมพ์เล็ก ติดรางวัลที่ 4 
พระรอดหลวงปู่สุภา 2506 ติดรางวัลที่ 1-2-3 
พระผมคัดสวยและส่งในแต่ละงานถ้าติดรางวัลดีแล้วจะไม่ส่งซ้ำองค์กันอีก เมื่อมีแชมป์หลายๆองค์แล้ว โอกาสเหมาะๆจะรวบรวมและนำลงโชว์พระสวยแท้มาตรฐานให้ดูกันครับ

ผ่านกันไปสำหรับงานประกวดสุราษฎร์ธานี เมื่อ 4 พ.ค. 2557 ผมได้ลองนำพระที่เก็บสะสมไว้ส่งประกวดในนาม บี พระเครื่อง เพื่อเช็คมาตรฐานการสะสมของตน ได้ผลดังนี้ครับ

พระยอดขุนพล อาจารย์ชุม 2497 ติดรางวัลที่ 1 กับที่ 3

พระขุนแผน อาจารย์ชุม 2497 ติดรางวัลที่ 1และ 2

นางตรา อาจารย์ชุม 2497 ติดรางวัลที่ 4

พระกลีบบัวเทพนิมิตร ติดรางวัลที่ 1, 2 และ 4

พระเสด็จกลับพิมพ์ใหญ่ (ขุนแผนใหญ่) 2506 ติดรางวัลที่ 2

พระเสด็จกลับพิมพ์เล็ก (ขุนแผนเล็ก) 2506 ที่ 2 กับ 3

พระเสด็จกลับ พิมพ์พระรอด 2506 ติดรางวัลที่ 1 กับที่ 2

ก็เตือนกันไว้ (ไม่รู้ช้าไปหรือเปล่า) พระและเครื่องรางของอ.ชุม ไชยคีรีที่ขณะนี้เริ่มได้รับความนิยมเสาะหากันมากขึ้น ปัจจุบันก็จะมีของเก๊ของเทียมของโอท็อปผลิตกันออกมารองรับความต้องการมากมายหลายฝีมือ หลายท่านที่ชอบของถูก ที่มาดี แถมฟรีชอบ เล่นตามหนังสือ ก็โดนกันไปคนละมากๆ ถ้ายังไม่ท้อเลิกสะสมกันเสียก่อน  มีเวลาผมจะชี้ตำหนิแท้เก๊ให้ครับ บางทีมันมากรุ่นหลายฝีมือ ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดี  ถ้าท่านศึกษาเอง แวะเข้ามาในเว็ปผม ซื้อไม่ซื้อ เป็นลูกค้าผมหรือไม่ก็ตาม ดูไว้ จำไว้ครับ พระแท้อ.ชุม ไชยคีรี มีอยู่ในเว็ป บี พระเครื่อง เวลาจะเล่นหาก็ขอให้ยึดพระแท้องค์ครูไว้ก่อน ถ้าไม่เหมือนหรือผิดเพี้ยนไปก็อย่าไปอยากได้ ให้วางเสีย ไอ้แบบพิเศษมีค้งมีโค้ด ตอกเลขบ้าบอคอโป่ง หายากมีน้อย สายตรงอะไรอย่าไปเชื่อมันให้มากครับ หมดของแท้ไปมันก็จะเล่นพระเก๊แทนแล้วทุกวันนี้ ไอ้ที่มาชี้ตำหนิแท้ตรงไหนอย่างไรปกติก็ทำอยู่แล้ว แต่แบบต้องไปซื้อพระเก๊มานั่งชี้ตำหนิ ผมไม่ค่อยถนัด(เพราะงก) เคยมีเหมือนกันที่บางครั้งก็ยังคิดว่าถ้าต้องเอาค่าข้าวค่ารถไปซื้อพระเก๊มานั่งชี้ให้ดู ซึ่งก็ไม่รู้จะเชื่อกันไหม มันก็เหมือนเสียเงินเปล่า หลายท่านก็มาสังเกตการณ์อย่างเดียวไม่เคยอุดหนุนกัน  แต่รุ่นพี่หลายท่านก็ว่าทำเถิดเป็นวิทยาทาน  ซึ่งผมก็เริ่มทำมาพักนึงแล้ว คอยติดตามกันให้ดีครับ พยายามอัพเดทให้เรื่อยๆ จะเริ่มจากพวกเก๊ใกล้เคียงหรือเก๊ติดตลาดก่อน ส่วนเก๊ห่างไกล หรืออุปโลกน์เองตลกๆเว่อร์ๆ ก็ใช้วิจารณญาณกันเองไปก่อนนะครับ

หรือเอางี้ก็ได้ครับใครมีพระเก๊ อ.ชุม จะบริจาคมาเป็นวิทยาทานก็ติดต่อมาแล้วกันครับ ผมไปถามซื้อมันตามสนามองค์เป็นพันๆ บอกตรงๆผมทำใจไม่ได้ครับ  ไม่เอาพระที่อยู่ระหว่างการซื้อขายหรือรูปพระชาวบ้านผมไม่เอานะครับ เอาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเอง ส่งพระมาถ่ายรูปแล้วผมส่งคืนให้ครับ

**ข่าวประสพการณ์อีกแล้วครับ (1 ก.ย.56) รั้วของชาติท่านหนึ่งได้โทรมาหาผมคุยกันเรื่องพระขุนแผน97 ของอ.ชุม ไชยคีรี สุดท้ายยังเล่าว่าเขาเป็นหนึ่งในกองทหารที่นั่งรถโดนระเบิดที่เป็นข่าวเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่เจาะไอร้อง ผมไปหาข่าวอ่านในเว็ปก็เห็นว่าเป็นข่าวรถเกราะทหารวิ่งไปโดนกับดักระเบิดที่ผู้สร้างสถานการณ์ความไม่สงบได้วางเอาไว้ เป็นระเบิดที่มีน้ำหนักถึง 5 กิโล ซึ่งมีพลังทำลายสูงมาก แถมในจุดเกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนM16 และอาก้ารวมกว่า 50 ปลอก แสดงว่าโดนถล่มซ้ำอีก เพื่อนๆที่นั่งรถไปด้วยกันบาดเจ็บสาหัสสองนายตามข่าว แต่พี่คนนี้ไม่เป็นไร เขาเล่าว่าแขวนพระขุนแผนอ.ชุมรุ่นปี 2497 สีน้ำตาล และพระหลวงปู่ทวด อ.ชุม ที่ใช้ติดบาตรน้ำมนต์ กับพระท่าเรือ รวมถึงพระอื่นๆด้วย แต่พี่เขามั่นใจอย่างมากว่าเป็นพระของอ.ชุมนี่แหละที่ช่วยให้รอดจากการบาดเจ็บล้มตายมาได้...

*ข่าวล่ามาแรง(มิ.ย.56) ทหารไทยแขวนพระพุทธนิมิต 2484 เข้าปะทะกับข้าศึกที่ อ.บันนังสตาร์ ถูกยิง 3 นัด เสื้อผ้าขาดเป็นรู มีแค่รอยฟกช้ำ ตรงนี้ผู้บังคับบัญชาของทหารท่านนั้น ท่านโทรมาเล่าให้ผมฟังจากบนเฮลิคอปเตอร์และขอแบ่งไป 1 องค์แล้วครับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค.2555 ทีี่ผ่านมา ผมไ้ด้ลองนำพระชุดเสด็จกลับ หลวงปู่สุภา-อ.ชุม ไชยคีรี ที่ทำพิธีที่วัดสารอด ปี 2506 ที่มีเก็บสะสมไว้บางส่วน ลองส่งเข้าประกวดในงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง ที่สนามพระประแดงอาเขต (จะว่าไปแล้วแถบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นละแวกถิ่นกำเนิดของพระชุดเสด็จกลับ วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อกับพระประแดง แต่ห่างจากจุดจัดงานประกวดไม่ถึง 5 ก.ม.) ผลคือพระที่ส่ง 9 องค์  ติดรางวัลทั้งหมดทุกรายการที่ส่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ พระขุนแผนเสด็จกลับ วัดสารอด พิมพ์ใหญ่, พระขุนแผนเสด็จกลับ วัดสารอด พิมพ์เล็ก, พระรอดเสด็จกลับ วัดสารอด, พระผงรูปเหมือน หลวงปู่สุภา วัดสารอด และพระเนื้อผงเสด็จกลับ วัดสารอด ไม่จำกัดพิมพ์มาที่1 ทุกรายการที่มีการจัดประกวดของพระชุดเสด็จกลับ 06 นี้ครับ ที่เหลือติดรางวัลที่ 2 สามองค์ และรางวัลที่ 3 หนึ่งองค์ครับ

ถัดมาในงานประกวดพระเครื่องพระบูชาที่โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2555 ก็ได้ลองนำพระชุดอ.ชุม ไชยคีรี ที่สะสมไว้ ลองส่งดู ในงานนี้ถือว่าเป็นเวทีหลักของพระภาคใต้ ซึ่งจะมีรายการให้ส่งค่อนข้างมาก และแต่ละประเภทจะถูกแบ่งซอยเป็นหลายโต๊ะๆละหลายรายการด้วยกัน  ผลที่ได้คือพระของที่ร้านเราติดรางวัลต่างๆดังนี้  พระยอดขุนพล 2497 ติดรางวัลที่ 1 พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่หลังจาร 2497 ติดที่ 1 ขุนแผนพิมพ์ใหญ่ไม่มีโค้ดนะเข้าหา 2497 ติดที่ 2 ขุนแผนพิมพ์เล็กไม่มีโค้ดนะเข้าหา 2497 ติดที่ 1 เหรียญรุ่นแรก อ.ชุมติดที2 และที่ 4 พระขุนแผนพิมพ์ใหญ่ อ.ชุม-หลวงปู่สุภา ปี2506 ติดที่ 3 ขุนแผนพิมพ์เล็ก ติดที่ 4 พระรอด ติดที่ 2 ครับ แม้จะสะสมพระเครื่องมาเป็นกว่าสิบปีแต่ก่อนหน้านี้ิิิ ปกติผมไ่ม่ได้เป็นคนที่นิยมการส่งพระเข้าประกวด แต่ก็ลองดูเพื่อทดลองมาตรฐานการเล่นหาสะสมของทั้งตนเองและวงการ (เอาว่าไม่ใช่ข้าดูแท้อยู่คนเดียว) ส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าร้านเรามีพระที่ได้มาตรฐาน แม้บางองค์จะไม่ถึงกับติดรางวัล แต่ก็ผ่านมาตรฐานงานประกวดมาแล้ว เป็นพระแท้ แบบที่ให้ใครดูก็ว่าแท้ เขาเรียกแท้ร้อยตา เช่าไป กินได้นอนหลับไม่ผวา สำหรับผู้ที่ชื่นชอบพระเกจิคณาจารย์ เนื้อผง เรามีพระหลวงปู่โต๊ะ ทั้งที่ออกที่วัดประดู่ฯเอง และที่วัดศาลาครืน ซึ่งตอนนี้กำลังนิยมกันมาก, พระผงสายสมเด็จพระพุฒาจารย์โตหรือที่ใช้ผงเก่าของท่าน เช่นพระหลวงตาพัน-หลวงปู่ลำภู วัดบางขุนพรหม ปี 02 ,  หลวงปู่นาค, หลวงปู่หิน วัดระฆัง,พระสมเด็จทรงไกเซอร์ วัดอรุณ ปี 2529 ที่ดังไปถึงเมืองนอก, พระประจำวันชุดหลวงพ่อจาด ออกวัดพระสิงห์ ปี 2496 ก็น่าใช้, พระผงสายวัดสุทัศน์ก็มีตั้งแต่พระครูมูล, พระปลัดสุพจน์และเจ้าคุณศรี (ประหยัด) ปีลึกๆพิธีใหญ่ๆอย่างเช่นของปี 2483 และ 2496 และพระพิธีใหญ่ของวัดประสาทฯ 2506 ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระแสการเสาะหาในตอนนี้คงไม่มีใครเกินวัตถุมงคลของหลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโตครับ เนื่องจากของมีน้อย แต่ความต้องการมีมาก และไม่ได้มีแพร่หลายทั่วไป แต่จะอยู่เฉพาะกลุ่มผู้นิยมและศรัทธาเท่านั้น

เนื้อดินที่เป็นเกจิเรามีของหลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม เช่นพระขุนแผน พุทธกวัก และพลายเพชรพลายบัวฯลฯ พระรอดวัดพระสิงห์ ปี2496 สุดยอดพิธีของทางภาคเหนือ ส่วนสายใต้ก็ต้องของอาจารย์ชุมและท่านขุนพันธ์ฯและสายเขาอ้อ เช่นพระผงเทพนิมิตร ปี2496, พระผงบารมีพระธาตุ ปี2497 พิมพ์ต่างๆ และเหรียญพระพุทธนาคน้อย เนื้อสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ก็มีของอาจารย์นำ เป็นพระภูทราวดี และกริ่งเขากง ประวัติการปลุกเสกลงไว้ลองเข้าไปอ่านดูครับแล้วจะทึ่ง อีกชุดนึงที่แนะนำคือพระพิธีวัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร ปี 11 ที่รวมศิษย์สายเขาอ้อมากมายมาร่วมพิธี อีกหน่อยจะดังและหายากกว่านี้มากครับ

พระเกจิดังๆในอดีตเช่น ของหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตก็มี หลายรุ่นหลายปี ทั้งพระผง พระเนื้อดินและชิน พระของท่านน่าบูชาครับ ของหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ใครอยากบูชาพระของท่านแต่ปัจจัยไม่มาก อยากแนะนำชุดนี้เลยครับ คือชุดที่สร้างที่วัดเทพธิดาราม ปี 15-16 น่าใช้มากครับ สำคัญคือท่านมาปลุกเสกชัวร์ๆ 

นอกจากนี้ยังมีพระเครื่องของวัดบวรฯ รุ่นต่างๆ, พระกำแพงแก้วหลวงพ่อจง, พระรอดละโว้ หลวงพ่อเดิม, พระชุดโรงพยาบาลสงฆ์, พระชุด 25 พุทธศตวรรษ, พระชุดพิธีพระกริ่งนเรศวร ปี2507 และ พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ปี 15 และพระพุทธชินราช- เหรียญทรงผนวช ปี 17 ของกองทัพภาคที่ 3 พิษณุโลกฯลฯ ก็ล้วนพิธีใหญ่และดีทั้งสิ้น

  วัตถุมงคลพิธีหลวงหรือที่ในหลวงเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีก็นิยมเสาะหากันมาก(จากนักสะสมทั้งในและต่างประเทศ เมืองนอกเขาก็ยังรู้เลยครับว่าถิาพระพิธีหลวงจะมีคณาจารย์เก่งๆในแต่ละยุคจากทั่วประเทศมาร่วมเสก) ของทางเราก็พอจะมีอยู่บ้างเช่นชุดคุ้มเกล้า ซึ่งมีทั้งพระกริ่งศิรากาศ ที่หายาก และเหรียญพระบรมรูปฯ  เนื้อผงก็มีพระนราวันตบพิธ  พระชุดภปร.เช่นเบญจภาคี ภ.ป.ร., เหรียญชุดพระพุทธปัญจภาคี, เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร., เหรียญสมโภชช้างเผือก, เหรียญรัชดาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี ที่มีทั้งแพรแถบและแบบเหรียญกษาปณ์, พระหลวงปู่ทวด ภ.ป.ร., พระจิตรลดารุ่นครองราชย์ 60 ปี และเหรียญพระราชสมภพรุ่นต่างๆ 

ส่วนพระใหม่ที่อยู่ในความสนใจที่เรามีไว้บริการท่านในขณะนี้ได้แก่ พระหลวงพ่อทวด-จตุคามรามเทพ ปี49 หรือที่เรียกว่ารุ่นปาฎิหาริย์และหลวงพ่อทวด หลังภ.ป.ร.ปี 47 และหลวงพ่อทวด หลัง ส.ก. ปี 44 และปี 47 ของวัดห้วยมงคล ซึ่งนับวันเริ่มจะหายากแล้วครับ

ปิดท้ายกันด้วยพระกรุตอนนี้พอมีเข้ามาบ้าง  เช่นพระขรัวอีโต้ลอยน้ำ พระขุนไกร ก็มีหลายสภาพ พระกรุย่อยๆของทางสุโขทัยและอยุธยาก็ได้มาหลายองค์ เนื้อชินวัดราชบูรณะ ชินย่อยๆก็มี เช่นพระวัดเลียบ วัดเกาะ สัมพันธวงศ์, พระบูชาเล็กเนื้อตะกั่วสนิมแดง ที่เอาไว้หัดดูเนื้อสนิมและไขได้สบาย   เนื้อดินของวัดราชนัดดาก็มีหลายพิมพ์หลายองค์ให้ศึกษา ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากระไร แวะมาชมบ่อยๆได้ไม่คิดตังครับ   พระที่อยากแนะนำอีกเพื่อปิดท้ายรายการเห็นจะได้แก่พระกรุวัดมอญ อ่างทอง และ พระกรุวัดโพธิ์บางปะอิน และพระรอดโปรดเกษ ซึ่งมีเป็นพระดีมีประสพการณ์มานานแล้วครับ ราคาก็ยังไม่สูง น่าบูชาๆ 

ตอนนี้ในหน้าศึกษาและสะสม มีพาเที่ยวไปตามวัดและสถานที่สำคัญๆหลายแห่งที่ได้ไปมาครับ และมีรวบรวมข้อมูลในการศึกษาพระเครื่องแบบต่างๆ จะเริ่มทะยอยนำความรู้มาลงให้เรื่อยๆ ตามความสามารถและตามเวลาที่มีอยู่น้อยนิดครับ

ติดต่อเราผ่านอีเมล์ [email protected]หรือโทร 081-566-1669 บี  ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมครับ..๛๛

<<< เลือกคลิกตามประเภทพระที่ท่านต้องการชม ทางด้านซ้ายมือของท่านได้

Thai Amulet Thai Amulet Thai Amulet Thai Amulet Thai Amulet Thai Amulet Thai Amulet Thai Amulet Thai Amulet พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง, พระเครื่อง,

ชมพระเครื่องวัตถุมงคลนับพันรายการได้ที่ www.myamulet.com

พระเครื่อง พระเครื่อง พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง ๛๛๛  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านพระเครื่องออนไลน์ของเรา  สนใจ เช่าพระ รายการใดสอบถามเช็คสต๊อกก่อนโอน ว่ายังมีสินค้าอยู่หรือไม่นะครับ ทาง Tel./LINE 0815661669 บี ครับ ๛๛๛ พระเครื่อง พระเครื่อง พระเครื่อง บริการให้ เช่าพระ ของเก่า ของมือสอง ของที่ระลึก ของสะสม เหรียญ รุ่น ต่างๆ Welcome to Our Thai Amulet Online Store, we have many Phra Thai Buddha Amulets to see... Somdej, Nang Phaya Khun Paen and Kumarn etc... 泰国佛护身符 Thai Amulet Thai Amulet 泰佛牌 Thai Amulet 泰國護身符  Takrut (符通) Katha (佛牌经文) Thai Barang (阴牌)<< Now You can view English Version at http://www.thaiamuletcenter.com  or select language button located on the left..When you think of Thai amulets, Buddha images, statue, Somdej , Khunpean, Nangphya, Gumarn, Ruesi, takrud, Palad, Maikru..or any type of Thai amulets, logon to www.thaiamuletcenter.com