พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง Thai Amulets บี พระเครื่อง

เหรียญรูปเหมือน อาจารย์ ชุม ไชยคีรี

เหรียญรูปเหมือน อ.ชุม ไชยคีรี รุ่นแรก ปี2517 และ รุ่นสองมีกริ่ง ปี 2518  ผสมด้วยวัสดุเนื้อโสฬสเก่าจากการสร้างพระปิดตาแหลมทราย อาจารย์ได้อธิบายถึงวัสดุที่มาทำโสฬส 16 อย่าง มีดังนี้  1.เหล็กไหล 2.เจ้าน้ำเงิน 3.ทองคำ 4.เงินบริสุทธิ์ 5.นาค 6.ทองแดง 7.ทองเหลือง 8.แร่ดีบุก 9.แร่วุลแฟรม 10.แร่จักรนารายณ์ 11.แร่สังควานร 12.แร่ชิณ 13.แร่ตะกั่วดำ 14.แร่ตะกั่วเถื่อน 15.แร่เหล็กน้ำพี้ 16.เหล็กยอดพระปรางค์
แสดง 1-12 จาก 24 รายการ