พระเครื่อง ให้เช่าพระเครื่อง Thai Amulets บี พระเครื่อง

พระพุทธนิมิต พิมพ์หลวงพ่อพลับ วัดราษฏร์สโมสร รือเสาะ นราธิวาส 2504

฿0.00
พระพุทธนิมิต พิมพ์หลวงพ่อพลับ วัดราษฏร์สโมสร รือเสาะ นราธิวาส 2504 คณาจารย์เขาอ้อ อ.ชุมปลุกเสกช่วยพิธี
  • หมวดหมู่ : อ.ชุม ไชยคีรี, อ.นำ, ขุนพันธ์ เกจิสายเขาอ้อ สายใต้
  • รหัสสินค้า : 015315

รายละเอียดสินค้า พระพุทธนิมิต พิมพ์หลวงพ่อพลับ วัดราษฏร์สโมสร รือเสาะ นราธิวาส 2504

พระพุทธนิมิต (พระเครื่องวัดราษฏร์สโมสร) ท่านพระครูไพโรจน์สาสนกิจ (หลวงพ่อพลับ อินทโชโต) เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร ได้สร้างพระเครื่องตามนิมิตฝันขึ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาไว้สำหรับสักการะบูชาเป็นสวัสดิมงคล

เป็นพระเครื่องรางของขลังทรงคุณวิเศษมีอานุภาพ 108 ประการ ตามแต่ปรารถนา คุณวิเศษหนักไปในทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันสรรพอันตราย ได้บรรจุคุณวิเศษแห่งพุทธานุาภาพและอรรถคาถาต่างๆ คงกระพันชาตรี กันศาตราวุธ มหาอุด โจรภัย กันไฟ อุปัทวเหตุ

ความประสงค์ของท่านพระครูไพโรจน์ได้ปรารถนาไว้ดังนี้ และได้อธิษฐานไว้ว่า ผู้ที่นำพระเครื่องไปสักการะบูชาเป็นเครื่องยึดมั่นระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งแห่งตน
ตั้งจิตเป็นกุศลเจตนา ประกอบกรรมดี ไม่เบียดบียนซึ่งกันและกัน พระเครื่องดังกล่าวจะบันดาลอำนาจคุ้มครองผู้นั้นด้วย พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้บังเกิดความสุขความเจริญตามปรารถนาแห่งตนทุกประการ

พระพุทธนิมิตปางต่างๆ มี 1. ปางพุทธลีลา 2.ปางขุนแผนนั่งแท่น 3.ปางรูปหลวงพ่อพลับ รวม 3 ปางนี้เป็นเครื่องหมายแห่งพุทธ ฉะนั้นผู้นำพระเครื่องไปสักการะบูชา จงสร้างสัตย์ความเชื่อถือ ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าเป็นที่พึ่งเถิด อำนาจแห่งพุทธานุาพจะปรากฏปาฏิหาริย์คุ้มครองท่านผู้สักการะบูชา

พระเครื่องพุทธนิมิตได้เข้าพิธีปลุกเสก 3 วัด 3 คืน ในปะรำพิธี ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ตลอดพิธีมีหลวงพ่อพลับ เป็นประธานในการปลุกเสก พระภิกษุเกจิอาจารย์ต่างๆ และในพิธีได้มีวิญญาณอาจารย์คง วิญญาณขุนแผนเข้าประทับทรงปลุกเสกตลอดพิธี แล้วนำเข้าปลุกเสกในอุโบสถหลวงพ่อโต อธิษฐานปลุกเสก 1 พรรษาเต็ม จึงทำการแจกจ่าย

องค์นี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อพลับ พระเนื้อว่านสีเหลืองน้ำตาล ขนาดประมาณ 2.4 X 3.3 c.m.

*พระสายเขาอ้อมีดีอย่างไร พระพุทธนิมิต 2504 ของหลวงพ่อพลับก็ใช้ดีเช่นนั้น เนื่องจากมี อ.ชุมไชยคีรีและคณาจารย์เขาอ้อช่วยตลอดพิธีด้วยครับ นอกจากนี้ยังพบพระจากพิธีนี้และเหรียญหลวงพ่อพลับ เก็บอยู่ในเซฟส่วนตัวของอ.ชุม ไชยคีรี ด้วยครับ

รับประกันความแท้ ตำหนิและสภาพตามรูป จัดส่งให้ฟรี
--------------------------------
สนใจเช่าพระรายการใด เมล์มาสอบถาม หรือติดต่อ 081-566-1669 ร้าน บี พระเครื่อง ยินดีรับใช้ครับ
 
คาถาสำหรับปลุกเสกและวิธีอาราธนา
ผู้นำไปสักการะบูชา ปฏิบัติดังนี้


กราบ 3 หน ว่า นะโม 3 จบ ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า แล้วเสกด้วยพระคาถาพระยามนต์ดังนี้
โอมสังนะโม กะภะมะโส กะโลมะสัง อุนะมิสัง อิมังอาสุ อุอะโมนะ ทุมอะมะมิ 3 คาบ
เวลาอาราธนาใช้คาถา นะโมพุทธาอึ